Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Socionet - o projekte
Internetový informačný portál sociálnych služieb je obsahovo a informačne zameraný na sociálnu sféru, ako komplexnú problematiku, ktorú chce priblížiť verejnosti. Ale zároveň je cielene zameraný na prácu, projekty a služby, ktoré poskytujú mimovládne organizácie a prezentujú ich na internete. Na ich prístup ku problematike, ich prezentácií na verejnosť, ku klientom a odborníkom, pretože práve MVO sú nositeľmi kvality práce v rámci sociálnej oblasti a neustáleho hľadania a posunu k zlepšeniu poskytovania starostlivosti o ľudí. Pri ich práci sa vytvára priestor a možnosť väčšieho vstupu a kooperácie občanov na zabezpečovaní a zlepšovaní tejto práce.
Internet ako informačné a komunikačné médium je už neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Vo veľkej miere sa využíva ako pracovný a komunikačný nástroj. Mnohé MVO s internetom pracujú, ale nevyužívajú všetky jeho možnosti. Spustením internetového informačného portálu o sociálnych veciach - SocioNetu sa poskytol MVO priestor na väčšie využitie internetu ako média vo všetkých smeroch. MVO sa vytvorila možnosť reálne pracovať s informáciami a s možnosťami ich prezentácii.
Internetový informačný portál SocioNet je miesto poskytovania komplexných informácií, vytvárania ciest na získanie informácií, prezentovania najnovších poznatkov, predstavovania jednotlivých činností, služieb a projektov. Je veľkým prínosom do oblasti informovanosti verejnosti, klientov a odborníkom, a zároveň poskytuje možnosť komunikovať, vzájomne získavať, alebo odovzdávať informácie a skúsenosti.
Poskytnutie ľuďom zaoberajúcim sa sociálnou oblasťou možnosť verejne prezentovať svoje názory, konfrontovať ho s inými ľuďmi, vymeniť si zážitky a skúsenosti formou prispievania do obsahu tohto informačného portálu je najpružnejšou formou zapájania sa ľudí v danej oblasti do verejného života. Vzhľadom na to, že MVO zaoberajúce sa soc. sférou pracujú na miestach kde je treba ich práce a nie tam, kde sú informácie tradične ľahko prístupné, je internetové médium najjednoduchšou formou výmeny informácií. Práca v sociálnej oblasti je náročná na čas, prostriedky aj ľudské sily. Nie mnohí odborníci majú možnosť konfrontovať svoje skúsenosti s inými odborníkmi a odbornou verejnosťou. V rámci internetového informačného portálu sa im táto možnosť otvorila. A to prispieva ku prehĺbeniu informovanosti a spolupráce medzi MVO v rámci odboru, vo vnútri tretieho sektora a aj vo veciach verejných.

 

Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon