Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Opatrovateľské služby
Sú služby, ktoré prispievajú k uspokojovaniu osobných alebo kolektívnych potrieb iným spôsobom ako prevodom vlastníctva materiálnych statkov.
Je to súhrn služieb ambulantného typu (primerané životné podmienky v pôvodnom prostredí, opatrovateľská služba, stravovanie a iné) alebo pobytového typu (v náhradnom prostredí), pôžičiek či iných prostriedkov, ktorými sa zabezpečujú primerané životné podmienky pre ľudí, ktorí sa nevedia postarať sami o seba. Sociálne služby sa poskytujú na základe sociálnej situácie občana bezplatne, za čiastočnú alebo plnú úhradu. Sociálne služby poskytujú aj fyzické a právnické osoby, cirkevné organizácie, Slovenský červený kríž a občianske združenia s humanitárnym zameraním.

 

Sociálna pomoc
Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon