Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Deti a mládež
žiadne ďalšie www
Linky dôvery
žiadne ďalšie www
Ľudské práva
žiadne ďalšie www
Menšiny
žiadne ďalšie www
Násilie
žiadne ďalšie www
Postihnutie
Mentálne postihnutí
žiadne ďalšie www
Sluchovo postihnutí
žiadne ďalšie www
Telesne postihnutí
žiadne ďalšie www
Zrakovo postihnutí
žiadne ďalšie www
Sexualita
žiadne ďalšie www
Sociálna politika
žiadne ďalšie www
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
žiadne ďalšie www
Sociálne služby a pomoc
žiadne ďalšie www
Sociálna patológia
žiadne ďalšie www
Sociálna práca
žiadne ďalšie www
Starostlivosť
Logopédia
žiadne ďalšie www
Bezdomovci
žiadne ďalšie www
Charita
žiadne ďalšie www
Kresťanské organizácie
žiadne ďalšie www
Liečebná pedagogika
žiadne ďalšie www
Náhradná starostlivosť
žiadne ďalšie www
Psychológia
žiadne ďalšie www
Vzdelávanie
žiadne ďalšie www
Zdravie
žiadne ďalšie www
Závislosť
žiadne ďalšie www

 

Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon