Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Sexualita
Sexualita sú pohlavné, erotické vzťahy medzi mužom a ženou, medzi mužom a mužom, ženou a ženou, pohlavnosť, pohlavný život.
Súhrn organických a psychologických javov spojených so sexuálnymi funkciami. Jej normálny vývoj prechádza niekoľkými štádiami, pre ktoré je charakteristická relatívna a dočasná rovnováha medzi dozrievaním pudu a postojov k rodinnému a sociálnemu prostrediu.
Sexuológia je veda zaoberajúca sa pohlavným životom a jeho poruchami vo všetkých stránkach života: fyziologickej, psychologickej, lekárskej, sociálnej a výchovnej.

 

Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon