Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Násilie
Násilie je uplatňovanie sily voči niekomu alebo niečomu, kto nám stojí v ceste pri realizácii našej túžby, akt sily pôsobiaci proti prekážke.
Násilie sa chápe ako prejav niečoho prirodzeného alebo aj ako produkt zle organizovaného spoločenského života. Preto ho možno chápať vo dvoch rovinách:
-násilie sa odmieta, pretože odporuje právu
-vyzdvihuje sa jeho oslobodzujúci účinok, chápe sa ako reakcia na predchádzajúce násilie (prostredníctvom násilia likvidovať existujúce násilie)

V sociálnej činnosti je zložité postihnúť odlišnosť medzi motiváciou, stimuláciou a sankciou. Problém spočíva vo využívaní, vyvážení ich možností a miere využívania pôsobnosti na rovnováhu spoločnosti, akceptovania sociálnej spravodlivosti, zodpovednosti jedinca a spoločnosti atď.

 

Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon