Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Deti a mládež
Voľný čas môžme chápať ako opak nutnej práce,alebo povinnosti. Ide o činnosti, ktoré si môžme slobodne vybrať. Robíme ich dobrovoľne a radi, prinášajú nám pocit uspokojenia.Pod pojmom voľný čas si predstavujeme odpočinok, rekreáciu, záujmovú činnosť, zábavu, cestovanie, poznávanie krajín, strávené chvíle s manželom, manželkou, deťmi. Vo voľnom čase sa možme venovať činnostiam, ktoré nás bavia, ktoré máme radi. Všetko záleží od nášho postoja chcem a môžem. Povinnosť nemusí byť vždy prežívaná ako nutnosť, nepríjemnosť.
Zistilo sa, že je priam nezmerné množstvo detí a mladých, ktorým by bolo treba venovať pozornosť: veľa postihnutých, chorých, neurotizovaných, vyrastajúcich v zlých rodinných pomeroch a hŕba bežných "normálnych mladých", o ktorých nikto nezakopne, pretože na pohľad nič nepotrebujú. Taktiež sem patria mladí záškoláci, ťažko zvládnuteľné deti, ktorých počet v poslednej dobe narastá. Vyriešením tohto problému sa začali zaoberať rôzne občianske združenia a mládežnícke spolky. To že rodičia nemajú čas na deti pramení i v súčastnej ekonomickej situácii, kedy je práca veľmi dôležitá a pri tom sa zabúda na to, čo asi naše deti robia, keď sme v práci. Badať tu i narušenie výťahov a blízkych kontaktov medzi nimi. A ovplyvniť množstvo a využitie voľného času dospelých, aby sa mohli venovať svojim deťom je pre nás otázne.
Čo je preto prioritou pre občianske združenia a spolky?
Vytvoriť priestor pre tieto deti a mládež, postarať sa o ich duševný rozvoj, poskytnúť im možnosť prejaviť sa a pripraviť pre nich aktivity, aby svoj voľný čas naplnili plnohodnotne.

 

Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon